Eerste consult

Voorafgaand aan het eerste consult vraag ik je een vragenlijst in te vullen. Dit dient ervoor om alvast een eerste overzicht te krijgen van de diverse gebeurtenissen in het leven van je dier. Het gaat daarbij om de biografie, de ziektegeschiedenis en het eventuele medicijngebruik.

Voor mij is het van belang dat ik je dier in levende lijve kan zien. Daarom kom je met je dier naar de praktijk of bezoek ik je dier thuis of op stal. Samen met jou neem ik de anamnese van je dier af. In de anamnese komen de volgende aspecten aan de orde:

- de ontstaansgeschiedenis van de klacht
- de ziektegeschiedenis van je dier inclusief een eventuele diagnose van de dierenarts, voorgaande therapieën en medicijngebruik
- de biografie van je dier
- het karakter
- overige zaken die je dier typeren


Analyse

Naar aanleiding van de anamnese, eventueel aangevuld met een diagnose van de dierenarts, alsmede mijn eigen waarneming, kom ik tot een analyse. Dit leidt tot een homeopathisch behandelplan. Ik werk de analyse verder uit en stuur het middel naar je op. Het middelenvoorschrift ontvang je per mail. Hierop staat precies aangegeven hoe en wanneer het middel moeten worden toegediend.


Updates

Eén week na de start van de behandeling spreek ik een korte telefonische update met je af. Hierin bespreken we de reactie van je dier op de behandeling en stellen we het vervolg van de behandeling af. Soms zijn meerdere updates nodig om een goed beeld te krijgen van het verloop van de behandeling. Updates vervangen nooit het consult, maar zijn een aanvulling op het consult. Voor tussentijdse updates worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Vervolgconsult

Afhankelijk van de ernst van de klacht en het herstellend vermogen van het dier zullen meerdere contactmomenten volgen. Om de behandeling goed te kunnen volgen en de voortgang in het herstelproces te houden, spreek ik vier-, zes- of  achtwekelijks een vervolgconsult af. De frequentie is afhankelijk van het verloop van het proces. Vaak is het eerste vervolgconsult na vier weken, maar wordt de frequentie verder in de behandeling minder. Het vervolgconsult kan in veel gevallen telefonisch plaatsvinden.

Tijdens het vervolgconsult evalueren we de reactie van je dier op de ingezette behandeling. Op basis van deze informatie stel ik vast of het behandelplan gewijzigd of gecontinueerd moet worden.

 

Afronding

Het afronden van de behandeling is vaak de moeilijkste fase. Want wanneer is het echt klaar? Voor mij is het ‘klaar’ als een dier mentaal, emotioneel en fysiek weer in balans is. Dat betekent dat het in alle opzichten goed kan functioneren en, heel belangrijk, zichzelf daar ook goed bij voelt/gelukkig is. Ik realiseer me dat dit vaak niet objectief meetbaar is, maar aanwijzingen zijn er altijd. Als de hond weer geniet van de wandelingen, speelt, lekker eet en vrolijk is, als het paard weer goed uit de voeten kan en kan genieten van de buitenritten, als de kat ’s nachts weer op pad gaat en zich ’s morgens tevreden in een hangmat nestelt, mogen we ervan uitgaan dat het dier in balans is. Ik streef ernaar dat een behandeling niet langer duurt dan noodzakelijk, maar ook niet korter. Ik bereik graag het hoogst haalbare, maar vind het ook van belang dat de behandeling wordt afgerond.

In enkele gevallen kan het zijn dat een behandeling niet kan worden afgerond. Denk hierbij aan dieren die een aandoening hebben die onomkeerbaar is, zoals bijvoorbeeld ernstige artrose. In die gevallen kan het zijn dat een dier met een zekere regelmaat een dosis van een homeopathisch middel nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren. Hiervoor geldt het streven om dit met zo’n klein mogelijke prikkel te doen.